• 100+

  Nhân viên chuyên nghiệp

 • 4000+

  Sản lượng hàng ngày

 • 8 triệu đô la

  Doanh thu hàng năm

 • 1600㎡ +

  Khu hội thảo

 • 10+

  Thiết kế mới Sản lượng hàng tháng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ứng dụng này tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của tất cả người dùng sử dụng dịch vụ.Để cung cấp cho bạn các dịch vụ chính xác hơn và được cá nhân hóa, ứng dụng này sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo các quy định của Chính sách Bảo mật này.Tuy nhiên, ứng dụng này sẽ xử lý thông tin này với mức độ siêng năng và thận trọng cao.Trừ khi có quy định khác trong Chính sách bảo mật này, ứng dụng này sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của bạn.Ứng dụng này sẽ cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian.Khi bạn đồng ý với thỏa thuận dịch vụ ứng dụng, bạn được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của chính sách bảo mật này.Chính sách bảo mật này là một phần không thể tách rời của thỏa thuận sử dụng dịch vụ ứng dụng này.

Phạm vi áp dụng
(a) Khi bạn đăng ký tài khoản của ứng dụng này, thông tin đăng ký cá nhân mà bạn cung cấp phù hợp với các yêu cầu của ứng dụng này;

(b) Khi bạn sử dụng các dịch vụ web của ứng dụng này hoặc truy cập các trang web của nền tảng ứng dụng này, thông tin trên trình duyệt và máy tính của bạn mà ứng dụng này sẽ tự động nhận và ghi lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, loại trình duyệt, Dữ liệu của bạn chẳng hạn như ngôn ngữ được sử dụng, ngày và giờ truy cập, thông tin tính năng phần cứng và phần mềm, và các bản ghi trang web bạn cần;

© Ứng dụng này lấy dữ liệu cá nhân của người dùng từ các đối tác kinh doanh thông qua các phương tiện hợp pháp.

Bạn hiểu và đồng ý rằng Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các thông tin sau:

(a) Thông tin từ khóa bạn nhập khi sử dụng dịch vụ tìm kiếm do nền tảng ứng dụng này cung cấp;

(b) Thông tin và dữ liệu liên quan được thu thập bởi ứng dụng này mà bạn xuất bản trong ứng dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động tham gia, thông tin giao dịch và chi tiết đánh giá;

© Vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy tắc của ứng dụng này và các biện pháp ứng dụng này đã thực hiện chống lại bạn.

Sử dụng thông tin
(a) Ứng dụng này sẽ không cung cấp, bán, cho thuê, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào, trừ khi bạn đã có sự cho phép trước của bạn, hoặc bên thứ ba và ứng dụng này (bao gồm cả các chi nhánh của ứng dụng này) riêng lẻ hoặc chung Cung cấp cho bạn các dịch vụ và sau khi dịch vụ kết thúc, nó sẽ bị cấm truy cập vào tất cả các tài liệu như vậy, bao gồm cả những tài liệu mà trước đó nó đã có thể truy cập.

(b) Ứng dụng này cũng không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập, chỉnh sửa, bán hoặc phổ biến thông tin cá nhân của bạn miễn phí bằng bất kỳ phương tiện nào.Nếu bất kỳ người dùng nào của nền tảng ứng dụng này tham gia vào các hoạt động trên, ngay khi bị phát hiện, ứng dụng này có quyền chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận dịch vụ với người dùng.

© Với mục đích phục vụ người dùng, ứng dụng này có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn quan tâm, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi cho bạn thông tin sản phẩm và dịch vụ hoặc chia sẻ thông tin với các đối tác ứng dụng để họ có thể cung cấp cho bạn thông tin Gửi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của nó (sau này cần có sự đồng ý trước của bạn).

Công bố thông tin
Trong các trường hợp sau, ứng dụng này sẽ tiết lộ toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân của bạn theo ý muốn cá nhân của bạn hoặc theo quy định của pháp luật:

(a) với sự đồng ý trước của bạn, với các bên thứ ba;

(b) Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, cần phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba;

© Tiết lộ cho bên thứ ba hoặc các tổ chức hành chính hoặc tư pháp theo các quy định có liên quan của pháp luật, hoặc yêu cầu của các tổ chức hành chính hoặc tư pháp;

(d) Nếu bạn vi phạm luật, quy định có liên quan của Trung Quốc hoặc thỏa thuận dịch vụ ứng dụng này hoặc các quy tắc liên quan, bạn cần tiết lộ điều đó cho bên thứ ba;

(e) Nếu bạn là người khiếu nại đủ điều kiện về sở hữu trí tuệ và đã nộp đơn khiếu nại, theo yêu cầu của bị đơn, hãy tiết lộ cho bị đơn biết để cả hai bên có thể giải quyết các tranh chấp về quyền có thể xảy ra;

(f) Trong giao dịch được tạo trên nền tảng ứng dụng này, nếu bất kỳ bên nào trong giao dịch hoàn thành hoặc hoàn thành một phần nghĩa vụ giao dịch và đưa ra yêu cầu công bố thông tin thì ứng dụng có quyền quyết định cung cấp cho người dùng thông tin liên hệ của đối tác của giao dịch, v.v. thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành giao dịch hoặc giải quyết tranh chấp.

(g) Các tiết lộ khác mà ứng dụng này cho là phù hợp theo luật, quy định hoặc chính sách của trang web.

Lưu trữ và trao đổi thông tin
Thông tin và dữ liệu về bạn được ứng dụng này thu thập sẽ được lưu trên máy chủ của ứng dụng này và / hoặc các chi nhánh của ứng dụng này và những thông tin và dữ liệu này có thể được truyền đến quốc gia, khu vực của bạn hoặc bên ngoài địa điểm mà ứng dụng này thu thập thông tin và dữ liệu và trong Được truy cập, lưu trữ và hiển thị ở nước ngoài.

Sử dụng Cookie
(a) Nếu bạn không từ chối chấp nhận cookie, ứng dụng này sẽ đặt hoặc truy cập cookie trên máy tính của bạn để bạn có thể đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc chức năng của nền tảng ứng dụng dựa trên cookie này.Ứng dụng này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn các dịch vụ chu đáo hơn và được cá nhân hóa, bao gồm cả các dịch vụ khuyến mại.

(b) Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie.Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình.Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối chấp nhận cookie, bạn có thể không đăng nhập được hoặc sử dụng các dịch vụ web hoặc chức năng của ứng dụng dựa vào cookie này.

© Chính sách này sẽ áp dụng cho thông tin thu được thông qua cookie do ứng dụng này thiết lập.

bảo mật thông tin
(a) Tài khoản ứng dụng này có chức năng bảo vệ bảo mật, vui lòng giữ thông tin tên người dùng và mật khẩu của bạn đúng cách.Ứng dụng này sẽ đảm bảo rằng thông tin của bạn không bị mất, bị lạm dụng và thay đổi bằng cách mã hóa mật khẩu người dùng và các biện pháp bảo mật khác.Bất chấp các biện pháp bảo mật nói trên, xin lưu ý rằng không có "biện pháp bảo mật hoàn hảo" nào trên mạng thông tin.

(b) Khi sử dụng dịch vụ mạng ứng dụng này để thực hiện các giao dịch trực tuyến, chắc chắn bạn sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như thông tin liên hệ hoặc địa chỉ bưu điện, cho đối tác hoặc đối tác tiềm năng.Vui lòng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách hợp lý và chỉ cung cấp cho người khác khi cần thiết.Nếu bạn phát hiện thấy thông tin cá nhân của mình bị lộ, đặc biệt là tên người dùng và mật khẩu của ứng dụng, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng của ứng dụng để ứng dụng có biện pháp xử lý tương ứng

Chính sách bổ sung
Một số trang web, ứng dụng di động hoặc các tài sản kỹ thuật số khác được bao gồm trong Dịch vụ có thể chứa các tiết lộ bổ sung liên quan đến quyền riêng tư của bạn, điều này sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ đó ngoài Chính sách bảo mật này.

Quyền riêng tư của trẻ em
Chúng ta cam kết bảo đảm riêng tư của lũ trẻ.Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến và chúng tôi không có ý định hoặc cố ý thu thập hoặc cố ý thu thập hoặc cố ý thu thập Thông tin cá nhân trực tuyến từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin cá nhân nào.

Nếu bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, bạn có thể thông báo cho chúng tôi tại trang Liên hệ với chúng tôi hiện hành được liệt kê bên dưới.Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các bước để xóa thông tin đó.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét, yêu cầu hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc các vấn đề khác liên quan đến quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo các cách sau:

Bằng email:
info@meclonsports.com

Thể thao Meclon
601, Tòa nhà B, Khu công nghiệp Songhu Zhihuicheng,
Shilongkeng, Thị trấn Liaobu, Đông Quan, Quảng Đông